NLT Hordaland

Vikartenester

NLT Hordaland er eit fullverdig vikarbyrå, som er ein fleksibel samarbeidspartnar og vil utvida tilbodet til ulike verksemder og bransjar. Mange vel å bruka vikarbyrå i ein tilsetjingsprosess. Det kan vera eit godt alternativ å leiga inn vikar i ein periode for å sjå korleis vedkomande fungerar i aktuell arbeidssituasjon.

Me forsyner mange verksemder i Hordaland med arbeidskraft. Mange treng arbeidsfolk i kortare eller lengre periodar, og somme har sesongar der dei har trong for ekstra bemanning.

Ta gjerne kontakt og finn ut kva me kan gjere for deg!015

Me leiger ut folk til:

  • Byggebransjen
  • Oppdrettsnæring
  • Transportsektoren
  • Industri
  • Landbruk
  • Kontor