NLT Hordaland

Vikarar for næringslivet

NLT Hordaland forsyner mange verksemder i Hordaland med arbeidkraft. Mange verksemder treng arbeidsfolk i kortare eller lengre periodar. Somme har sesongar der dei har trong for ekstra folk, eller at dei treng ekstrahjelp i periodar av andre grunnar. Mange vel og å bruka vikarbyrå i år dei skal tilsetja folk.
Det kan vera eit godt alternativ å leiga folk inn som vikarar ein periode for å sjå korleis det fungerar.

Me leiger ut folk til byggjebransjen, oppdrettsnæringa, transportsektoren, industri, landbruket m.m.

Ta kontakt og finn ut kva me kan gjera for deg.