NLT Hordaland

Vikar for lønsmedarbeidar

Då vår lønsmedarbeidar, Marie Mo, går ut i foreldrepermisjon 4. oktober har me vore heldig å fått inn ein vikar med god kompetanse for å utføra jobben.

Trude Soma Augestad har sidan 1 juli vore på opplæring i lag med Marie og vil no vera kontaktperson i NLT Hordaland når det gjeld lønn, faktura, sjukemeldingar, sjukdomsavløysing o.l.

Då dette er eit vikariat på 1 år har me valgt å la Trude bruka den same e-postadressa og det same telefonnummeret som Marie har hatt.