NLT Hordaland

Velg landbruk

Viktig for landbruksnæringa at me får ungdomen til å velja grøn utdanning. Her er ei flott brosjyre med mykje god informasjon i den retning!!

http://www.visbrosjyre.no/velglandbruk/WebView/


NULL