NLT Hordaland

Vaktmeistertenester

NLT Hordaland tek på seg mange ulike arbeidsoppgaver. Me er ein fleksibel samarbeidspartnar, og vil utvida tilbodet til ulike verksemder og bransjer.

Hovudmålet vårt er å skaffe arbeidskraft til landbruket, men me utfører også andre oppgaver som vaktmeistertenester, reingjering og vikartenester.

I vår har det vore veldig stor etterspurnad etter plenslått.  

Her er nokon av våre tilsette ute og slår plen m.m.

Me slår for bønder og privatpersoner. Har du plen som burde vore slått, og du vil nytta tida til andre ting, så ring oss gjerne på 41531490 for mer informasjon.

Me tilbyr Vaktmeistertenester som:

• Enkle tømrar- og målaroppgåver.

   • Vedlikehald av eigendom.

• Vedlikehald av grøntanlegg.

• Rydding og bortkøyring av bos og hageavfall.

• Snørydding

• Stillas- og liftutleie

• Trafikkdirigering.

Me seier nesten aldri nei!

Her er nokre av våre tilsette på eit hyttetak på Kvamskogen og tek ned eit torvtak.