NLT Hordaland

Utløning januar 2016

 

Fristen for innlevering av elektroniske timelister i webtemp, er 2. januar.
Alle som skal ha løn 10. januar må seinast i romjula sjekka om alt er klart i webtemp.
Dette for å vera sikker på å få levert innan fristen. Gjermund er på jobb i romjula, og kan
hjelpa dersom ein treng å gjere klart for registrering av timar.

 

Når det gjeld papirtimelister treng me desse innan den 3. som vanleg.
Det er svært viktig å halda desse fristane i januar sidan 10. fell på ein søndag. Då vil
utlønning skje fredag 8.januar.