NLT Hordaland

Me har lift og stillas til utleige.Bilde 6

Om dette er interessant for deg, ta gjerne kontakt på 41531490.

Me har to forskjellige liftar til leige:
-Dino 135B. Sjølvgåande på straum. 13,5 meter arbeidshøgd. Pris 1500,- pr. døgn inkl. mva.
-Dino 160XTB2 Sjølvgåande på straum. 16 meter arbeidshøgd. Pris 2062,5 pr. døgn ink. mva.

 

Arbeidsbileter 14.05.2014 697

 

Stillas er standard Jamax, og det er lagra på spesialhengjarar, slik at det er lett å plukka av etter behov. Pris 45,- pr kvm i 14 dagar.