NLT Hordaland

Trafikkdirigering

Tyrsdag og onsdag denna veka har me arrangert kurs i samarbeid med Trafikk eksperten AS.

Alle som utfører arbeid på offentleg grunn, skal ha opplæring i arbeidsvarsling. Med offentleg grunn meinast kommunale-, riks- og fylkesvegar som er åpen for allmenn ferdsel, og som vert drifta og vedlikehaldes av kommunen og det offentlege.

Me er opptekne av at alle våre medarbeidarar  skal ha dem kompetansen som er krav om.

Me takkar Trafikk eksperten for å godt kurs og er no klare for fleire oppdrag.

Her er nokre bilete av opplæringa i trafikkdirigering. Heldige var me med været og!