NLT Hordaland

Til deg som skal leige landbruksvikar ved sjukdom

Me i NLT Hordaland har utarbeidd eit informasjonsskriv til deg som skal leige landbruksvikar ved sjukdom. Skrivet kan du lesa ved å klikka deg vidare.

Trykk her for å lesa informasjonsarket.