NLT Hordaland

Terje Rød er kåra til årets avløysar i Hordaland

Terje Rød er kåra til årets avløysar i Hordaland

Kvart år heidrar Norske Landbrukstenester ( NLT ) avløysarar i alle fylker som merkar seg ut med stort engasjement for arbeidet dei utfører. I år vart det Terje Rød frå Fusa som fekk utmerkinga i Hordaland. Han vart invitert til haustsamlinga til NLT i Stjørdal, og fekk både gode ord og klokke frå NLT.

Avløysaryrket er eit yrke med stort ansvar, og det krev omstilling frå bruk til bruk. Terje har vore i dette arbeidet i 28 år, og er framleis like interessert. Me vonar han vert på laget i mange år framover.

Til lukke med heider, og takk for innsats