NLT Hordaland

Styret i NLT Hordaland

Dei tillitsvalde for 2017 er desse:
Trond Kaland, leiar (1 år)

Styrelemer:
Øystein Børtveit, nestleiar/styremedlem, Osterøy, Vaksdal (2 år)
Espen Brattli, Kvam/Granvin (2 år )
Jotein Gaasand, Fusa/Bergen (2 år )
Audun Gjerde, Nordhordland (1 år)
Arunas Keturakis, styrerepresentant for dei tilsette (1 år)

Personlege varalemer for 1 år:
Lars Inge Vik, Varalem for styreleiar ( 1 år)
Martin Lyssand, Fusa/Bergen  ( 2 år )
Eirik Solberg, Osterøy/Vaksdal/Modalen ( 1 år )
Helge Dragøy, Nordhordland  ( 1 år )
Siri Byrkjeland, Kvam/Granvin ( 2 år )

4 medlemer til valnemnda:
Kari Kvammen, Nordhordland, leiar (1 år)
Oddrun Småbrekke, Kvam/Granvin (2 år)
Mons Kjetil Vevle, Osterøy/Vaksdal (3 år)
Rune Lekven, Fusa/Bergen (4 år)

4 varalemer til valnemnda (for 1 år):
Øyvind Thorsen, Fusa/Bergen
Kjetil Berge, Kvam/Granvin
Roar Angelskår, Nordhordland
Harald Myking, Osterøy/Vaksdal/Modalen