NLT Hordaland

Regneark

Trykk her for rekneark til å berekna  ramme for tilskot avløysing ferie og fritid 2020.