NLT Hordaland

– Me kjenner dei du treng, og skaffar trygg og påliteleg arbeidskraft –

 

Godt nyttår

Eit år nærmar seg slutten, og me går med optimisme inn i eit nytt. NLTH  takkar for samarbeidet i året som har gått og ynskjer alle våre kundar og tilsette eit godt nytt år.

Velg landbruk

Viktig for landbruksnæringa at me får ungdomen til å velja grøn utdanning. Her er ei flott brosjyre med mykje god informasjon i den retning!! http://www.visbrosjyre.no/velglandbruk/WebView/

Er praktikantordninga noko for deg?

Med ein praktikant kan du få god hjelp på garden samstundes som du er med på å sikra rekrutteringa både til avløysaryrket og jordbruket elles. Det er gode tilskotsordningar, og god oppfylgjing.

Vikar for lønsmedarbeidar

Då vår lønsmedarbeidar, Marie Mo, går ut i foreldrepermisjon 4. oktober har me vore heldig å fått inn ein vikar med god kompetanse for å utføra jobben.