NLT Hordaland

– Me kjenner dei du treng, og skaffar trygg og påliteleg arbeidskraft –

 

Avløysarkurs 8.-9. april 2011

Me hadde avløysarkurs  fredag 8. til laurdag 9. april. Kurset gjekk føre seg på Hotel Jarl på Voss.  Me satsar på å arrangere slike kurs ein gong i året. Er du interessert? Ta kontakt via...

Formann for den litauiske arbeidsstokken

Arunas Keturakis er arbeidsformann for den stadig veksande litauiske arbeidsstokken. Han har vore tilsett i LT Hordaland i 10 år og kjenner både det norske samfunnet og det litauiske miljøet godt.

Eit tett og fruktbart samarbeid

Hardanger Rekneskap og LT Hordaland har eit tett og nært samarbeid. LT Hordaland leiger mellom anna all rekneskapsføring derifrå, og me har felles sentralbord.

Steinsortering i Kvernura

Hardangerskifer AS er eit av dei firma som vel å leiga arbeidskraft gjennom Landbrukstenester Hordaland. Avtalen kom i stand då Hardangerskifer skulle ha folk til eit nytt sorteringsanlegg for murstein.

Vert medlem du også!

12.-14. oktober fekk mange ein fargerik brosjyre i posten. Som i fjor har me i Landbrukstenester Hordaland sendt ut informasjon om oss sjølve til alle bønder i området. Vona er at fleire skal sjå...

Vil du verta avløysar?

Me treng stadig avløysarar. Dersom du likar å arbeida med dyr, trivst med fysisk arbeid og vil tena nokre ekstra kroner på kvelds- og helgearbeid, må du gjerne kontakta oss

Landbruksvikarordninga – ein suksess

«Landbrukstenester Hordaland… …er eit av dei laga som verkeleg har fått den nye landbruksvikarordninga til å fungere.»skriv seniorkonsulent hjå FMH-Landbruksavdelinga, Sonja Ramsvik, i ein artikkel i «Vestlandsk Landbruk».