NLT Hordaland

– Me kjenner dei du treng, og skaffar trygg og påliteleg arbeidskraft –

 

Kjenner du rettane dine ved sjukdom og svangerskap?

Ved sjukdom eller fødsel finst det svært gode ordningar bønder kan gjera seg nytte av. Bønder får avløysartilskot til sjukdomsavløysing frå dag ein. Du kan bruka våre landbruksvikarar eller andre avløysarar til dette.

Bruk elektroniske timelister!

NLT Hordaland tek no spranget inn i det papirlause samfunnet. Med ein link til eit webbasert program kan arbeidstakaren leggja inn timane sine direkte, og oppdragsgjevaren/bonden kan kontrollera på nett.

Bonden mot straumen

Artikkel i Bergens Tidende: Thomas Skår (21) på Osterøy skal overta bestefars gård og har søkt om produksjonstilskudd. På landsbasis er søknadsbunken tynnere enn noen gang.

God framtid i avløysaryrket

I Bondebladet kan ein lesa historia om avløysar Lars Erling Spydevold frå Østfold, som har jobba som avløysar sidan 90-talet. I papirutgåva kan du og lesa om Norske Landbrukstenester, som er hovudorganisasjonen til Landbrukstenester...

Nytt naudnummer 07052

Bøndene i Hordaland er tryggast i landet. Nytt naudnummer i LT Hordaland har fått omtale i avisa Nationen. 

Ferietid på kontora

Det nærmar seg ferietid på kontora våre, og mesteparten av ferien er det ein person tilstades på eit av kontora. Vakttelefonen vil alltid vera tilgjengeleg.

Nye minstelønssatsar

Frå 1. juni gjeld nye lønssatsar i Landbrukstenester Hordaland. Dei er resultat av overeinskomsten for jordbruks- og gartnerinæringane.