NLT Hordaland

– Me kjenner dei du treng, og skaffar trygg og påliteleg arbeidskraft –

 

Nye bilar

Vidar og Marie har vore til Odda for å henta to nye bilar til NLT Hordaland i dag.

Nytt avløysarkurs på Vossestølen Hotel 2.-3.november 2012

Det vert nytt avløysarkurs for nybyrjarar fredag 2.- laurdag 3. november. Kurset vert arrangert i samarbeid med NLT Voss. Kurset sin teoridel vert på Vossestølen Hotel, Vossetrand.   Påmelding til: Kursansvarleg Silje Namtvedt, tlf. 41531494, mail: silje@nlth.no...

Ny landbruksvikar er på plass

Thea Draugsvoll er frå 1 oktober tilsett i NLT Hordaland som landbruksvikar i 50 % stilling. Me er svært nøgd med å ha fått Thea med på laget.

Vellukka samling for landbruksvikarar og avløysarar

Landbruksvikarar, avløysarar og administrasjonstilsette frå landbrukstenester i Hordaland og Sogn og fjordane var på kurs i Sogndal i august. Hovudtema på kurset var HMS for tilsette i landbruket. Les meir på Landbrukstenester Sogn sine...

Helseforsikring

No kan medlemer i NLT Hordaland kjøpa helseforsikring gjennom NLT til 1590,- pr år.  Fast tilsette i NLT Hordaland er forsikra.

Årsmelding 2011 er sendt ut

No er årsmelding for 2011 sendt ut til alle bønder i området vårt. Den er ei lett blanding av aktuell informasjon og fakta om året som gjekk