NLT Hordaland

Arbeidsutstyr underlagt dokumentert tryggleiksopplæring gjeld alt arbeidsutstyr som blir sett på som særleg farleg, eller som krevjar særleg forsiktigheit ved bruk. 

For å komma til skjema som kan nyttast til  dokumentasjon av tryggleiksopplæring på maskiner og reiskap kan du trykkja her.