NLT Hordaland

Nytt Søknadssystem produksjonstillegg 2017

Vert du forvirra av det nye systemet for søknadar om produksjonstillegg i 2017?

Her er ein link til landbruksdirektoratet, der det står alt du treng å vita om det nye systemet. Der er og ein oversikt over søknadsfristar og teljedatoar som er viktig å vita om!

For meir info Trykk her!