NLT Hordaland

Nytt avløysarkurs på Vossestølen Hotel 2.-3.november 2012

Det vert nytt avløysarkurs for nybyrjarar fredag 2.- laurdag 3. november. Kurset vert arrangert i samarbeid med NLT Voss. Kurset sin teoridel vert på Vossestølen Hotel, Vossetrand. 
 

Påmelding til: Kursansvarleg Silje Namtvedt, tlf. 41531494, mail: silje@nlth.no eller Njål Forthun, tlf.,  40615400, mail: njal.forthun@n-lt.no


Program avløysarkurs 2.-3. november 2012 av NLT Hordaland og NLT Voss.

Kursansvarlege:
Silje Namtvedt og Njål Forthun

Ta med: Florsklede (dress, støvlar, cap/hue) og litt niste.

Dag 1:
Fredag 2. november 2012:

kl. 18.00: Oppmøte på Vossestølen Hotel, Oppheimsvegen 87, 5713 VOSSESTRAND (http://www.vosshotel.no)

Orientering om kurset -ved kursleiarane

Kl. 18.30: Ernst Ove Indrebø,veterinær Dyrehelse

Avslutting ca. kl. 20.30

20.30: Middag

Dag 2:
Laurdag 3. november 2012:

Kl. 09.00: Frukost

Kl. 10.00: Fôring Anita Stevnebø, Tine

Kl. 12.00: Kva forventar bonden av ein god avløysar? Jostein Ljones, styremedlem i NLT Hordaland.

Kl. 13.00: Lunsj.

Kl. 14.00: Mjølk og mjølkekvalitet
Teknisk gjennomgang av mjølkeanlegg, mjølketank m.m. Olaug Tveit, Tine

Kl.ca. 17.30: Gardsbesøk til bonde Knut O. Dukstad på Voss, med Olaug Tveit.

Oppsummering rett etter gardsbesøk.

Med helsing

Silje Namtvedt
Norske Landbrukstenester Hordaland
Landbrukshuset
Kvassnesvegen 15
5914 ISDALSTØ
www.nlth.no
415 31 494/ 41531490

 

Minimum 12 mål med praksis. Silje eller Njål hjelper til med å skaffa praksisvertar i ditt område.

Vel møtt!

Kursavgift kan betalast på konto: 3569 07 04615 eller de kan ta med kontantar på kurset.
Kr. 1000 inkl. overnatting.
Kr. 600 eks. overnatting.