NLT Hordaland

Nye vegleiande lønssatsar for 2015-2016

Me har endra dei vegleiande lønssatsane i NLT Hordaland ettersom minstelønsatsane har stige. Dei blir gjeldande frå 1. juli 2015.

Vegleiande lønssatsar i NLT Hordaland 2015-2016 →f.o.m.  1.juli 2015.

Ferie og innhaustingshjelp Kr pr time
16 – 17 år 99
17 – 18 år 102
Nybegynnere over 18 år 121
Nybegynnere over 18 år 3 – 6 mnd 126
Avløysarar uten fagarbeidartillegg Kr pr time (162,5 t pr mnd)
16 – 17 år 110
17 – 18 år 113
Over 18 år:  
Nybegynnere 141
Etter 1- års praksis 144
Etter 2- års praksis 147
Etter 4- års praksis 156
Etter 6- års praksis 162
Etter 8- års praksis 167
 
Avløysarar med fagarbeidartillegg Kr pr time (162,5 t pr mnd)
Nybegynnere 151
Etter 1- års praksis 154
Etter 2- års praksis 157
Etter 4- års praksis 167
Etter 6- års praksis 173
Etter 8- års praksis 178

Du finn og dei veiledande lønssatsane under «Medlemmer» i menyen.