NLT Hordaland

Nye minstelønssatsar

Frå 1. juni gjeld nye lønssatsar i Landbrukstenester Hordaland. Dei er resultat av overeinskomsten for jordbruks- og gartnerinæringane.

Lønssatsar i Landbrukstenester Hordaland 2011-2012

 

Ferie og innhøstingshjelp Kr pr time
16 – 17 år 82,00
17 – 18 år 85,00
Nybegynnere over 18 år 104,00
Nybegynnere over 18 år 3 – 6 mnd 110,00
Avløsere uten fagarbeidertillegg Kr pr time (162,5 t pr mnd)
16 – 17 år 100,00
17 – 18 år 102,00
Over 18 år:  
Nybegynnere 126,00
Etter 1- års praksis 128,00
Etter 2- års praksis 129,00
Etter 4- års praksis 133,00
Etter 6- års praksis 138,00
Etter 8- års praksis 143,00
 
Avløsere med fagarbeidertillegg Kr pr time (162,5 t pr mnd)
Nybegynnere 139,00
Etter 1- års praksis 140,00
Etter 2- års praksis 141,00
Etter 4- års praksis 144,00
Etter 6- års praksis 148,00
Etter 8- års praksis 153,00