NLT Hordaland

Ny samling for landbruksvikarar og fast tilsette avløysarar 29.-31. august

Det årlege kurset for landbruksvikarar i Sogn og Fjordane, Hordaland og delar av Buskerud blir i Sogndal 29. – 31. august.

 

Landbruksvikarkurs – avløysarkurs
Landbrukstenester og avløysarlag i Hordaland og Sogn og Fjordane
onsdag 29. august til fredag 31. august i Sogndal, SOGNDAL QUALITY HOTEL
www.qualityhotelsogndal.no
Kurs i Sogndal 29.-31. august.
Sjå vedlagt program.

1.  Felles opplegg fyrste kursdag.
2.  Programmet blir delt andre kursdagen:  
– Spesielt for landbruksvikaren/avløysaren
– og tema spesielt for administrasjonstilsette.
3.  Siste kursdag blir det fokus på landbruksvikaren sin kvardag.

Påmelding: Kvart lag sender samla påmelding innan 12. august 
Landbrukstenester Sogn aud.fossoy@n-lt.no       tlf: 909 62157
Kursavgift: Ca kr 2 900 pr. deltakar

onsdag 29. august:
kl 12.00 – kl 13.00 Lunsj
kl 13.00 Velkomen 
kl 13.15 – kl 15.00 HMS. Fremje god helse.
Risikovurdering  og tiltak. Kva kan gå gale? Handlingar.
Beredskap. Har vi ein plan viss det verste skjer?
Avvik og avvikshandtering. Aktiv ulukkes- og skadeforebygging.
kl 15.15 – kl 18.00 Anestølen. Seterkultur med geiter.  Kaffi og vafler.
kl 19.30 Middag
torsdag 30. august
kl 09.00 – kl 12.00 Gr.1. HMS.
Risikofylte arbeidsoperasjonar. Haldningar.
Aktuelt verneutstyr. Gode arbeidsklede og -sko.
Løfting og bering. Grunnstillingar – arbeidsstillingar.
Kartlegging og risikoanalyse. Øving avviksskjema. 
Gr.2. LANDBRUKSVIKARORDNINGA
Administrasjon  av LV-ordninga.
Info frå Fylkesmannen.
Budsjett, innspel til jordbruksforhandlingane, 
spørsmål og diskusjon.
kl 12.00 – kl 13.00 Lunsj
kl 13.00 – kl 14.30 Programmet held fram i gruppene
kl 15.00 – kl 18.00 Bjelde Gard. Lagbyggjing. www.bjeldegard.no
kl 19.00 Grilling på Bjelde Gard
fredag 31. august
kl 09.00 – kl 12.00 Landbruksvikaren sin jobb.
Utslitt og overarbeidd: Tankar frå Renate Rendedal.
Gruppearbeid:
Kva kan bli betre? Kommunikasjon og informasjon. Samarbeid.
kl 12.00 Avslutting av kurset. Takk for laget.
kl 12.15 Lunsj
Innleiarar: Landbrukets HMS-teneste, Kolbjørn Taklo, distriktsleiar
Landbrukets HMS-teneste, Håvard Øyrehagen, HMS-rådgjevar
Sogn Bedriftshelseteneste, fysioterapeut
NLT, Frode Alfarnes
Fylkesmannen, landbruksavd. i begge fylka.  Sonja Ramsvik og Arne Sandnes
Bonde, Renate Rendedal
Bjelde gard, Ragnvald Bjelde
Bonde, Turid Horpedal (Anestølen)
Ansvar kurset: Ståle Tungesvik, Silje Namtvedt og Aud Fossøy