NLT Hordaland

Ny medarbeidar

Malin sluttar hjå oss, og det var då behov for ein ny tilsett. Me er derfor svært nøgd med å ha tilsett Trude Flotve hjå oss. Ho har allereie starta opplæringa i lag med oss i administrasjonen. Arbeidsoppgåvene vil vera kundebehandling, bestillingar av arbeid, lønsarbeid og anna førefallande arbeid.

Me ynskjer Trude velkomen til oss, og trur ho vil trivast i ein spennande og hektisk arbeidskvardag på Fruktlageret.