NLT Hordaland

Ny lønsmedarbeidar på plass

Annette Fitje er slutta i NLT Hordaland, og Marie Mo frå Norheimsund har overteke hennar stilling. Ho har kontorplass i Øystese.

NULL