NLT Hordaland

Ny landbruksvikar er på plass

Thea Draugsvoll er frå 1 oktober tilsett i NLT Hordaland som landbruksvikar i 50 % stilling. Me er svært nøgd med å ha fått Thea med på laget.

Ho har vore avløysar hos oss sidan 2007 og kombinerer no landbruksvikarstillinga med agronomstudium på Mo og Jølster vidergåande skule.