NLT Hordaland

NLT Hordaland sitt naudnummer i landbruksmeldinga

NLT Hordaland sitt femsifra naudnummer, 07052,  er teke med i landbruksmeldinga. Me vonar det spreier seg vidare…..

NULL