NLT Hordaland

 

Rettleiande prisar for maskinutleige
NLT Hordaland 2012
* prisane er rettleiande, og eksklusiv mva.
* Førar  kr. 220 pr time, minste leigetid er 1 time total tid. 
* vegtransport: For vegtransport reknar ein halv pris for 
   traktor og reiskap men full pris for førar.
*  Dersom ikkje anna er nemnt er prisane pr. time.
*  Utleigar er sjølv avsvarleg for event. forsikringar på sitt utstyr.
 Trekkkraft  
Traktor, pris pr. hestekraft (din-hk.)    øre 220
Spesialtraktor Etter avtale  
        *   Tillegg for tvillinghjul er sett til 5%  
        *   Traktor utan 4-hjulstrekk -10%  
        *   Tillegg for kjetting 15 %  
   
   
   
Transport  
Tilhengjar 3-10 tonn                     kr 50,00
Tillegg for graskarmar                   kr 17,00
 Steintilhengjar                         kr 198,00
Biltilhengjar,enkel /dag                    kr 358,00
Biltilhengjar,boggi /dag                    kr 418,00
Avlessarvogn                            kr 110,00
Skjelsandspreiar for avlessarvogn (tillegg)      kr 50,00
Tilhengar   8 tonn kr 121,00
Tilhengar  10 tonn kr 154,00
Kalk-/skjelsandspreiar, vogn                  kr 143,00
Kalk-/skjelsandspreiar,trepunkt                                  kr 70,00
Vossakasso                                              kr 39,00
Vossakasso m/elev.-kastev       kr 61,00
Front lastar enkelt verkande kr 61,00
Front lastar dobbelt verkande kr 121,00
Traktor skuffe kr 55,00
Palle gaffel kr 50,00
Palle gaffel m/ høglyft kr 66,00
Transportkasse for dyr (Hildrekasse) pr. dag kr 418,00
Hestetilhengar, enkel øre/km 149
Hestetilhengar, dobbel øre/km 237
   
   
Jord arbeiding  
Plog 1-skjær kr 50,00
Plog 2-skjær kr 88,00
Plog 3-skjær kr 132,00
Vendeplog 2-skjær kr 132,00
Vendeplog 3-skjær kr 154,00
Tillegg pr.skjær for steinutl¢ysar kr 13,00
Grubb/djupkultivator 3-5 tinds       kr 61,00
Nybrotsharv 7-9 tinds                kr 61,00
Skål harv kr 66,00
Fjør harv kr 50,00
Sloddharv /S-tindsharv                kr 50,00
Slodd kr 50,00
Jordfres/rotor harv pr. m. arb. br.      kr 88,00
Trommel 1,8- 2,5 m                   kr 50,00
Gjødsel-Moseharv  kr 44,00
Sjølvgåande jordfres kr 83,00
Dynadrive pr. m. arb. br.               kr 88,00
Horisontal rotavator pr. m. arb. br.     kr 88,00
   
Gjødsling og såing  
Gjødselmiksar m/el.motor kr 55,00
Gjødselmiksar for traktor kr 61,00
Dykk pumpe                              kr 154,00
Naturgj.spreiar, GUFF, DOFF e.l. kr 99,00
Tankvogn lita         kr 143,00
Tankvogn stor    kr 220,00
Trepunkt  spreiar, Perma e.l. kr 66,00
Gjødsel pumpe, gylleanlegg  (Jærbuen) kr 88,00
Pr.100 m røyr/slange kr 17,00
3-vegs kran,spreiar,pris pr.eining kr 6,00
Kunstgjødsel spreiar, under 500 kg kr 61,00
Kunstgjødsel spreiar, over 500 kg kr 72,00
Grasfrø såmaskin    pr. m. breidde kr 55,00
Såmaskin, korn/grasfrø        kr 61,00
Eitfrø såmaskin, 2-rads kr 50,00
Plantemaskin, 2-rads kr 66,00
Direktesåmaskin                        kr 330,00
   
Dyrking    grøfting    steinsamling.  
Traktor gravar – u/traktor og førar      kr 110,00
Traktor gravar m/traktor og førar       kr 358,00
Gravemaskin – belte   8 tonn kr 512,00
Gravemaskin-hjul og Menzi Munch Etter avt.  
Steinrive 2 m arb.breidde              kr 154,00
tillegg pr. m. arb.breidde kr 28,00
Steinplukkar SAGA, KVÅL, KVERNELAND    kr 270,00
Kverneland småstein plukkar             kr 286,00
Steinsvans 1,5-2 m                   kr 50,00
   
Sprøyting  
Traktorsprøyte – åker inntil 500 l kr 88,00
Traktorsprøyte – åker over 500 l kr 99,00
Tåkesprøyte – traktor kr 154,00
Tåkesprøyte – berbar, motor u/bensin    kr 61,00
Ryggsprøyte – handdriven kr 39,00
   
Grashausting – Høyberging  
Slag haustar under 115 cm kr 77,00
Slag haustar over 115 cm kr 83,00
Rotor slåmaskin 165 cm kr 72,00
Rotor slåmaskin 190 cm kr 94,00
Skive slåmaskin inntil 190 cm kr 94,00
Skive slåmaskin over 190 cm kr 143,00
  «     tillegg for stengel knekkar kr 33,00
Traktorslåmaskin kr 39,00
Finsnittar                             kr 237,00
Høyrive/vendar- sidevenderive kr 44,00
Høyrive/vendar- rotorvenderive kr 66,00
Silosvans kr 50,00
Høysvans kr 50,00
Høgtrykkspresse, firkantball            kr 176,00
Rundballepresse:  
Rundballepresse    kr 473,00
Foliopakkemaskin kr 176,00
Kombi presse  (pressing og pakking) kr 990,00
Motorslåmaskin kr 66,00
Sjølvlessande vogn                 kr 204,00
Grasknusar kr 72,00
Forkorg     pr dag                         kr 176,00
Poseutstyr for Vossakassa                kr 11,00
Beitepussar pr.meter kr 50,00
POTET – OG ROTVEKSTDYRKING.  
Potetsetjar – halvautomat kr 44,00
   «         – heilautomat kr 88,00
Gjødselutstyr for potetsetjar kr 33,00
Potetopptakar kastehjul/belte        kr 61,00
Potetopptakar – Faun 1600              kr 264,00
Potetopptakar – Superfaun              kr 330,00
Rotvekstopptakar 2-rads kr 77,00
Trollramme m/utstyr kr 39,00
   
   
Vegskraping og snørydding  
Planeringsskjær kr 61,00
Snøfres, vanleg kr 66,00
Snøfres, stor kr 154,00
Snøplog, spissplog kr 94,00
Hydraulisk diagonalplog kr 110,00
   
   
Skogsarbeid  
Vinsj, eintromla kr 61,00
Vinsj, totromla, 3-4 tonn kr 94,00
To-tromla vinsj, 3-4 tonn,  
 slepebaneutstyr m/traktor & førar        kr 451,00
Tillegg for radiostyring kr 11,00
Kabelkran, u/traktor  utan førar                kr 237,00
Tømmertilhengjar u/drift på hjul 7 t kr 99,00
Tømmertilhengjar u/drift på hjul 10 t kr 132,00
Tømmertilhengjar m/drift på hjul      kr 165,00
Griplastar 3,5 m arm/1500 kpm kr 88,00
Griplastar 5,0 m arm/3000 kpm kr 121,00
Gripklo til frontlastar kr 39,00
 Vedkløyvar                             kr 44,00
 Vedmaskin                              kr 77,00
Vedmaskin med transportør kr 99,00
 Ryddesag kr 77,00
Motorsag kr 44,00
 Mobilt sagbruk m/traktor og førar     kr 451,00
Fliskuttar kr 110,00
 Barke- kvessemaskin kr 88,00
Anna utstyr  
Høgtrykkspylar kr 50,00
Høgtrykkspylar m/stim kr 88,00
Straumaggregat, traktordrift u.15 kw kr 55,00
      «            «          o.15 kw kr 66,00
Boremaskin – bensindriven kr 61,00
Kompressor, traktor/diesel og 1 hammar kr 193,00
Kompressor, traktor/diesel og 2 hammrar kr 220,00
 Kompressor komplett u/mann       kr 39,00
 Kompressor pr. m.                   kr 44,00
 Borsett + brekkasje kr 39,00
 Sprøytemalingsutstyr  
Betongblandar for traktordrift kr 50,00
     «         for el.drift kr 33,00
 Betongvibrator kr 61,00
Bygningssag kr 44,00
Kompressor m/frukttresaks kr 44,00
Krattknusar (Willyball) kr 88,00
Plastutleggar (utan plast) kr 50,00
Storsekklyft kr 44,00
Sveiseutstyr, elektrisk     250A     pr. dag kr 253,00
    «     «  , MIG           250A     pr. dag kr 237,00
    «     «  , El. bensindr. 170A     pr dag kr 319,00
Klauvboks kr 50,00
Byggturke   5kW kr 33,00
Byggturke 30kW kr 94,00
Siloforskaling, 5m.-6m.  Etter avtale  
Kasettforskaling, /m2 (enkeltvegg)     kr 50,00
tilegg for leigetid  o. 14 dagar  
Klyppe maskin (hengemaskin) kr 44,00
   
   
 
 
Alle prisar er rekna utifrå vanlege arbeidstilhøve, vanskelege tilhøve med stor slitasje
på reiskap gjev grunnlag for tillegg i timeprisen