NLT Hordaland

Overenskomsten for jordbruks- og gartnarnæringane.

Minstelønnssatser per 1. november 2020.

Ferie og innhaustingshjelp Kr pr.  time
Sats for yngre arbeidstakere under 18 år 106,15
Nybegynnere 18 år og eldre 126,15
Nybegynnere 18 år og eldre (3-6 mnd) 131,65
Avløysarar utan fagarbeidatillegg Kr pr.time
Sats for yngre arbeidstakarar under 18 år 117,65
18 år og eldre:
Nybegynnarar 148,05
Etter 1- års praksis 150,40
Etter 2- års praksis 155,15
Etter 4- års praksis 163,95
Etter 6- års praksis 170,00
Etter 8- års praksis 174,95
Avløysarar med fagarbeidartillegg Kr pr. time
Nybegynnarar 161,05
Etter 1- års praksis 163,40
Etter 2- års praksis 168,15
Etter 4- års praksis 176,95
Etter 6- års praksis 183,00
Etter 8- års praksis 187,95

Legg ved skjema for utrekning av ferie og fritidstilskot sjå her.