NLT Hordaland

Lever timelista i tide/deliver your timesheet in time!

Ver oppmerksam på at timelista må vera inne i god tid. Lister som ikkje er mottekne den 3. kvar månad risikerer å ikkje koma med.
NB: Svært viktig no i ferietider.

Lønsforskot vert ikkje betalt ut. Konsekvensen av for seint innleverte timelister vert då at du må vente til neste månad med å få løn.

Remember to deliver your timesheets in time. If we don’t have your timesheets the third each month you might have to wait until next month. We do not pay advance.