NLT Hordaland

Kurs for administrasjonen i Nlt Hordaland

Haustasamling 2013

Haustasamling 2013

28-29 april er kontorpersonalet i Øystese på det årlege vårkurset i regi av Nlt. I år vart kurset halde på Scandic hotel på Hell. Gode kurshaldarar oppdaterte oss i ulike emner som rekneskap, lønn/personal, og drift av heimeside.