NLT Hordaland

Krinsmøter 2014

Då var alle krinsmøta gjennomført, og årsmøteutsendingar valt.
Det vert årsmøte på Bjørkheim 25.3.

Møt opp på krinsmøtene og kom med innspel til oss!! 

Innkalling krinsmøte Nordhordland

Innkalling krinsmøte Kvam, Granvin

Innkalling krinsmøte Fusa, Bergen

Innkalling krinsmøte Osterøy, Vaksdal, Modalen