NLT Hordaland

Kundeside i Webtemp

Som kunde vil du kunne få tilgang til «Min side» i Webtemp. Her kan ein godkjenna elektroniske timelister, sjå på fakturaoversikt og saldo på konto. Bønder vil og kunna sjå oversikt over tilskudd ferie- og fritid. Har du ikkje tilgang, ta kontakt på post@nlth.no

Ved godkjenning av timelister er det svært viktig å velga riktig månad for å finna timelistene som ligg til godkjenning.
Du finn Hovudmenya nede til venstre som du ser på bilete.

 

 

Minside