NLT Hordaland

Forholdsregler for å unngå brann

No i desse solfylte dagane er det greitt å ha i tankane at det er risiko for brann.

Nokon forholdsreglar

 • barn og fyrstikker høyrer ikkje saman.
 • ikkje brenn gras og avfall nær hus.
 • sørg for riktig bruk og vedlikehald av elektrisk utstyr, traktor osv.
 • vær forsiktig ved bruk av vinkelslipar, sveiseapparat og anna arbeid som krev høg varme. Sørg for å ha brannslukningsapparat tilgjengeleg.
 • pass på når du tømmer aske. Avkjøl med vatn.
 • lær deg å bruka slukkeutstyr og vit kor du finn det.
 • reinhald og orden er godt brannvern.
 • skaff deg oversyn over rømningsvegar for folk og husdyr.
 • set deg inn i kriseplanen på bruket.
 • bruk ikkje vatn på brann i elektrisk anlegg!
 • heng ikkje brukt brannslukningsapparat tilbake på plass. Dei må leverast inn for påfylling.

Viss du mot formodning skulle oppdaga brann må du ta ansvar for å gjera dei riktige tinga:

 • varsla og hjelpa andre som er i faresona
 • prøv å sløkke branna
 • lukk vindauga og dører
 • varsle brannvesenet
 • forsøk å begrensa brannens vidare utvikling.
 • angrip rota av flammen slik at slukkemiddelet treff brannsona.

Ha ein nydeleg sommar!