NLT Hordaland

Medlemssidene

NLT Hordaland er eit samvyrkjeføretak og organisert som eit BA. Dei fleste bønder i distriktet er medlemer og eig ein part i NLT H.

Laget er eit resultat av at avløysarlaga i Fusa, Granvin, Osterøy, Radøy, Lindås/Meland og Kvam har fusjonert. Dei fleste av medlemene i det tidlegare Bergen og omland avløysarlag er også innmelde i NLT H.

I undermenyen vil me leggja ein del informasjon som me vonar er av interesse og til hjelp for deg som medlem.