NLT Hordaland

Ferietid på kontora

Det nærmar seg ferietid på kontora våre, og mesteparten av ferien er det ein person tilstades på eit av kontora. Vakttelefonen vil alltid vera tilgjengeleg.

På kontoret i Øystese er det folk tilstades alle veker med unntak av veke 29. Kontoret i Knarvik vil vera ubemanna veke 27 til og med veke 30.