Ferietid på kontora

Det nærmar seg ferietid på kontora våre, og mesteparten av ferien er det ein person tilstades på eit av kontora. Vakttelefonen vil alltid vera tilgjengeleg.

På kontoret i Øystese er det folk tilstades alle veker med unntak av veke 29. Kontoret i Knarvik vil vera ubemanna veke 27 til og med veke 30.