NLT Hordaland

Ferie og fritidstilskot

Den nye ordninga for søknad på ferie og fritidstilskot kan verka litt forvirrande. Ramma vert tildelt etter snittet av dyretal frå søknad mai og oktober. Maksimalt tilskot er som før kr. 74 200.

Me har fått eit rekneark kor de får rekna ut tilskotsramma ferie og fritid. Reknearket finn de her.

God sumar vidare, og nyt været når me har det.

Og til slutt ei lita helsing frå Gjermund