NLT Hordaland

Farlig årstid i landbruket

MANGE SKADER: De neste månedene er det statistisk sett særlig farlig å være bonde, ifølge en kartlegging av ulykker i landbruket. (Foto: Colourbox)

MANGE SKADER: De neste månedene er det statistisk sett særlig farlig å være bonde, ifølge en kartlegging av ulykker i landbruket. (Foto: Colourbox)

Bedre rutiner og mindre hastverk kunne forhindret svært mange av ulykkene på norske gårdsbruk, ifølge landbrukseksperter. De neste månedene er statistisk sett særlig farlige.

– Vi er på vei inn i den perioden som er mest belastet. Fra juni og til ut oktober skjer det erfaringsmessig spesielt mange ulykker, sier Svend Trygve Kvarme, rådgiver i Landbruksforsikring.

Antall uhell med personskade øker i disse månedene, og holder seg høyt helt til høstonna er unnagjort. Uoppmerksomhet og hastverk oppgis som hyppigste årsaker når bøndene selv blir spurt, ifølge rapporten «Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket» fra forskningsstiftelsen Bygdeforskning.

– Denne rapporten var basert på en bred undersøkelse, og har bidratt med verdifull innsikt på dette feltet. Funnene herfra er nyttige å referere til når vi snakker med bønder om viktigheten av aktiv skadeforebygging for å gjøre arbeidet tryggere, sier Kvarme.

Bygdeforsknings første delrapport fra undersøkelsen ble presentert senhøsten 2013. En oppsummerende rapport presenteres høsten 2016. Den tar for seg svært mange sider av ulykker og arbeidsevne i landbruket, og er popularisert, med enkel tekst og bruk av bilder. Hovedmålgruppen er bønder og landbruksrådgivere.

Nytt studieopplegg

Flere fagmiljøer jobber nå med økt bevisstgjøring. Blant annet er ulykker på gården et sentralt tema i prosjektet «Tryggere sammen», som er initiert av Norges Bondelag for å motivere medlemmene i lokallagene og deres nettverk til å samle og dele kunnskap.

– Et eget studieopplegg knyttet til prosjektet vil bli rullet ut om en snau måned, etter først å ha blitt presentert på årsmøtet vårt 8. og 9. juni, sier Inger Johanne Sikkeland, seniorrådgiver i Bondelaget.

Hun mener det er viktig å synliggjøre hvordan gode arbeidsvaner kan bidra til å redusere risikoen for ulykker.

– Minst seks prosent av bøndene utsettes årlig for en ulykke med personskade. En stor andel inntrer fra midt på dagen og utover, når konsentrasjonen svikter og man prøver å rekke enda en ting til. Når man er trøtt, tørst eller sulten er det tid for en pause, særlig når man driver med farlig arbeid, sier Sikkeland.

Bruker HMS-rådgivere

Helse, miljø og sikkerhet er også ofte tema på medlemsmøter i regi av lokallagene i Bondelaget. Jevnlig bidrar også HMS-rådgivere fra Norsk Landbruksrådgivning (NLR) på slike møter.

– Interessen er økende mange steder, ikke minst blant den yngre generasjonen bønder. Stadig flere kobler også på fagfolk for å iverksette tiltak på egen gård, sier Jan Elgvang, prosjektleder i NLR.

Fjøs og driftsbygninger er de mest ulykkeutsatte stedene på gården, ifølge undersøkelsen fra Bygdeforskning. Nær 30 prosent av ulykkene skjer i tilknytning til arbeid med dyr. Ofte er også traktoren i bruk når hendelsen inntreffer. Av skadetyper står støt-, klem- og fallskader for om lag tre fjerdedeler.

– Mange av ulykkene kunne vært unngått ved bedre sikringstiltak, konsekvent bruk av personlig verneutstyr og bevissthet om riktig arbeidsstilling. Dette er ting det går an å gjøre noe med, så arbeidet med å etablere gode rutiner og økt bevissthet er viktig, sier Svend Trygve Kvarme i Landbruksforsikring.