Framsida

God framtid i avløysaryrket

I Bondebladet kan ein lesa historia om avløysar Lars Erling Spydevold frå Østfold, som har jobba som avløysar sidan 90-talet. I papirutgåva kan du og lesa om Norske Landbrukstenester, som er hovudorganisasjonen til Landbrukstenester

LES MER »

Ferietid på kontora

Det nærmar seg ferietid på kontora våre, og mesteparten av ferien er det ein person tilstades på eit av kontora. Vakttelefonen vil alltid vera tilgjengeleg.

LES MER »

Nye minstelønssatsar

Frå 1. juni gjeld nye lønssatsar i Landbrukstenester Hordaland. Dei er resultat av overeinskomsten for jordbruks- og gartnerinæringane.

LES MER »

Avløysarkurs 8.-9. april 2011

Me hadde avløysarkurs  fredag 8. til laurdag 9. april. Kurset gjekk føre seg på Hotel Jarl på Voss.  Me satsar på å arrangere slike kurs ein gong i året. Er du interessert? Ta kontakt via

LES MER »

Formann for den litauiske arbeidsstokken

Arunas Keturakis er arbeidsformann for den stadig veksande litauiske arbeidsstokken. Han har vore tilsett i LT Hordaland i 10 år og kjenner både det norske samfunnet og det litauiske miljøet godt.

LES MER »

Steinsortering i Kvernura

Hardangerskifer AS er eit av dei firma som vel å leiga arbeidskraft gjennom Landbrukstenester Hordaland. Avtalen kom i stand då Hardangerskifer skulle ha folk til eit nytt sorteringsanlegg for murstein.

LES MER »