Category: Framsida

Styrking av beredskapen ved sjukdom

Som ein del av beredskapen ved sjukdom, vil me at landbruksvikarane våre skal ha vore innom dei fleste gardsbruka i sitt område. For å oppnå dette, vil me gjerne bruka den tida landbruksvikaren er...

Skattekort 2013

Nytt år, nye utlønningar!! Om du veit at du skal ha oppdrag hjå oss komande år, er det på sin plass å senda oss skattekort 2013.

Nye bilar

Vidar og Marie har vore til Odda for å henta to nye bilar til NLT Hordaland i dag.

Nytt avløysarkurs på Vossestølen Hotel 2.-3.november 2012

Det vert nytt avløysarkurs for nybyrjarar fredag 2.- laurdag 3. november. Kurset vert arrangert i samarbeid med NLT Voss. Kurset sin teoridel vert på Vossestølen Hotel, Vossetrand.   Påmelding til: Kursansvarleg Silje Namtvedt, tlf. 41531494, mail: silje@nlth.no...

Ny landbruksvikar er på plass

Thea Draugsvoll er frå 1 oktober tilsett i NLT Hordaland som landbruksvikar i 50 % stilling. Me er svært nøgd med å ha fått Thea med på laget.

Vellukka samling for landbruksvikarar og avløysarar

Landbruksvikarar, avløysarar og administrasjonstilsette frå landbrukstenester i Hordaland og Sogn og fjordane var på kurs i Sogndal i august. Hovudtema på kurset var HMS for tilsette i landbruket. Les meir på Landbrukstenester Sogn sine...