admin

Vert medlem du også!

12.-14. oktober fekk mange ein fargerik brosjyre i posten. Som i fjor har me i Landbrukstenester Hordaland sendt ut informasjon om oss sjølve til alle bønder i området. Vona er at fleire skal sjå

LES MER »

Vil du verta avløysar?

Me treng stadig avløysarar. Dersom du likar å arbeida med dyr, trivst med fysisk arbeid og vil tena nokre ekstra kroner på kvelds- og helgearbeid, må du gjerne kontakta oss

LES MER »

Landbruksvikarordninga – ein suksess

«Landbrukstenester Hordaland… …er eit av dei laga som verkeleg har fått den nye landbruksvikarordninga til å fungere.»skriv seniorkonsulent hjå FMH-Landbruksavdelinga, Sonja Ramsvik, i ein artikkel i «Vestlandsk Landbruk».

LES MER »