NLT Hordaland

Årsrapport inneverande år

Treng du informasjon om kor mykje du har nytta til ferie og fritidsavløysing i år? Logg deg inn i kundeportalen din i Webtemp

Menyen

Når du har logga inn i kundeportalen finn du menyen på venstre side. Årsrapport er lagt inn under Dokumenter. Når du trykker på dokumenter finn du dokumenta som er tilgjengeleg for deg. Du skal velje «Årsrapport frå NLT inneværende år».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport
«Årsrapport frå NLT- Inneværende år» ligg der som eit PDF dokument. Når du trykker på dokumentet vert dokumentet lasta ned og du kan opna det.