NLT Hordaland

Om osskart

NLT Hordaland er eit samvirkeføretak som har som hovudmål å skaffe arbeidskraft til landbruket. Me tilbyr faglært og ufaglært arbeidskraft i 18 kommunar i Hordaland, og produserer om lag 100 årsverk som vert utført av 1000 heil- eller deltidstilsette personar. Omsetning pr. år er 52 millionar. Me er ein fleksibel samarbeidspartnar og vil utvida tilbodet til ulike verksemder og bransjar. Frå å vera reine avløysarlaget for landbruket har me utvikla oss til å verta eit vikarbyrå som femnar langt utanfor primærnæringane. Sjå kva me kan tilby under «Våre tenester» i
hovedmenyen.

 

Administrasjon

Gjermund Stuve  Dagleg leiar
Marie Mo Lie  Lønsansvarleg – I permisjon
Arunas Keturakis Arbeidsformann

 

Besøksadressa vår er : Sjusetevegen 27, 5610 Øystese