NLT Hordaland

Julehelsing 2015

nltlogo

NLT Hordaland vil med dette takka både kundar og tilsette, for eit godt
samarbeid og god innsats i året som har gått, og ynskjer dykk alle ei god
jul, og eit godt nyttår.

Med helsing styre og administrasjon nisse