Utleige lift og stillas

Me har lift og stillas til utleige.

Om dette er interessant for deg, ta gjerne kontakt på 41531490.

Bilde 6

 

 

Liften er ein Dino 135B. Sjølvgåande på straum. 13,5 meter arbeidshøgd. Pris 1500,- pr døgn inkl mva

 

 

Arbeidsbileter 14.05.2014 697

 

 

 

Stillas er standard Jamax, og det er lagra på spesialhengjarar, slik at det er lett å plukka av etter behov. Pris 45,- pr kvm i 14 dagar.