Styret i NLTH

Styret i NLT Hordaland

Dei tillitsvalde for 2017 er desse:
Magne Gjuvsland, leiar (1 år)

Styrelemer:
Øystein Børtveit, nestleiar/styremedlem, Osterøy, Vaksdal (2 år)
Trond Kaland, Kvam/Granvin (1 år )
Jotein Gaasand, Fusa/Bergen (1 år )
Audun Gjerde, Nordhordland (2 år)

Personlege varalemer for 1 år:
Inga W Rørlien, Kvam/Granvin ( 1 år)
Martin Lyssand, Fusa/Bergen  ( 1 år )
Håkon Nåmdal, Osterøy/Vaksdal/Modalen ( 2 år )
Helge Dragøy, Nordhordland  ( 2 år )
Siri Byrkjeland, Varalem for styreleiar  ( 1 år )

4 medlemer til valnemnda:
Oddrun Småbrekke, Kvam/Granvin
Oddvar Kleppe, Osterøy/Vaksdal
Olav Botnevik, Fusa/Bergen
Kari Kvammen, Nordhordland

4 varalemer til valnemnda (for 1 år):
John Eirik Håland, Fusa/Bergen
Kjetil Berge, Kvam/Granvin
Roald Angelskår, Nordhordland
Harald Myking, Osterøy/Vaksdal/Modalen