NLT Hordaland

 

Er praktikantordninga noko for deg?

Med ein praktikant kan du få god hjelp på garden samstundes som du er med på å sikra rekrutteringa både til avløysaryrket og jordbruket elles. Det er gode tilskotsordningar, og god oppfylgjing.

Vikar for lønsmedarbeidar

Då vår lønsmedarbeidar, Marie Mo, går ut i foreldrepermisjon 4. oktober har me vore heldig å fått inn ein vikar med god kompetanse for å utføra jobben.