NLT Hordaland

 

Trur avløysargrep rammar dyr og bønder

Fleire forslag frå regjeringa til endringar av avløysarordninga vekkjer sterke reaksjonar i landbruket. Norske Landbrukstenester (NLT), som gjennom avløysarlag i heile landet har over 30.000 tilsette og sysselset 5500 årsverk, åtvarar sterkt mot svekking av velferdsordningane til bøndene.

Krinsmøter 2014

Då var alle krinsmøta gjennomført, og årsmøteutsendingar valt.Det vert årsmøte på Bjørkheim 25.3.

Reingjering

Det er eit valg i sidemenyen til venstre som heiter «Reingjering».

Godt nyttår

Eit år nærmar seg slutten, og me går med optimisme inn i eit nytt. NLTH  takkar for samarbeidet i året som har gått og ynskjer alle våre kundar og tilsette eit godt nytt år.

Velg landbruk

Viktig for landbruksnæringa at me får ungdomen til å velja grøn utdanning. Her er ei flott brosjyre med mykje god informasjon i den retning!! http://www.visbrosjyre.no/velglandbruk/WebView/