NLT Hordaland

– Me kjenner dei du treng, og skaffar trygg og påliteleg arbeidskraft –

 

Landbruksvikarordninga – ein suksess

«Landbrukstenester Hordaland… …er eit av dei laga som verkeleg har fått den nye landbruksvikarordninga til å fungere.»skriv seniorkonsulent hjå FMH-Landbruksavdelinga, Sonja Ramsvik, i ein artikkel i «Vestlandsk Landbruk».