NLT Hordaland

– Me kjenner dei du treng, og skaffar trygg og påliteleg arbeidskraft –

 

Bonden mot straumen

Artikkel i Bergens Tidende: Thomas Skår (21) på Osterøy skal overta bestefars gård og har søkt om produksjonstilskudd. På landsbasis er søknadsbunken tynnere enn noen gang.

God framtid i avløysaryrket

I Bondebladet kan ein lesa historia om avløysar Lars Erling Spydevold frå Østfold, som har jobba som avløysar sidan 90-talet. I papirutgåva kan du og lesa om Norske Landbrukstenester, som er hovudorganisasjonen til Landbrukstenester...

Nytt naudnummer 07052

Bøndene i Hordaland er tryggast i landet. Nytt naudnummer i LT Hordaland har fått omtale i avisa Nationen. 

Ferietid på kontora

Det nærmar seg ferietid på kontora våre, og mesteparten av ferien er det ein person tilstades på eit av kontora. Vakttelefonen vil alltid vera tilgjengeleg.

Nye minstelønssatsar

Frå 1. juni gjeld nye lønssatsar i Landbrukstenester Hordaland. Dei er resultat av overeinskomsten for jordbruks- og gartnerinæringane.

Avløysarkurs 8.-9. april 2011

Me hadde avløysarkurs  fredag 8. til laurdag 9. april. Kurset gjekk føre seg på Hotel Jarl på Voss.  Me satsar på å arrangere slike kurs ein gong i året. Er du interessert? Ta kontakt via...

Formann for den litauiske arbeidsstokken

Arunas Keturakis er arbeidsformann for den stadig veksande litauiske arbeidsstokken. Han har vore tilsett i LT Hordaland i 10 år og kjenner både det norske samfunnet og det litauiske miljøet godt.