Lønstabell 2019-2020

Overenskomsten for jordbruks- og gartnarnæringane.

Minstelønnssatser per 1. april 2019

Ferie og innhaustingshjelp Kr pr.  time
Sats for yngre arbeidstakere under 18 år 103,15
Nybegynnere 18 år og eldre 123,15
Nybegynnere 18 år og eldre (3-6 mnd) 128,65

 

Avløysarar utan fagarbeidatillegg Kr pr.time
Sats for yngre arbeidstakarar under 18 år 112,65
18 år og eldre:
Nybegynnarar 143,05
Etter 1- års praksis 145,40
Etter 2- års praksis 150,15
Etter 4- års praksis 158,95
Etter 6- års praksis 165,00
Etter 8- års praksis 169,95

 

Avløysarar med fagarbeidartillegg Kr pr. time
Nybegynnarar 154,80
Etter 1- års praksis 157,15
Etter 2- års praksis 161,90
Etter 4- års praksis 170,70
Etter 6- års praksis 176,75
Etter 8- års praksis 181,70

Legg ved skjema for utrekning av ferie og fritidstilskot sjå her.